Vedení účetnictví Praha

Vedení účetnictví

Hlavní činností firmy je vedení účetnictví. Praha, Středočeský a Královéhradecký kraj jsou oblasti, kde poskytujeme účetní služby. Účetní firma pomáhá našim klientům již 18 let a stále se rozvíjí. Za tu dobu jsme získali cenné zkušenosti, a tak Vám garantujeme spokojenost při vzájemné spolupráci.

Postaráme se o vyzvednutí dokladů přímo u podnikatele. Kromě zpracování účetnictví nabízíme podnikatelům doprovodnou službu – zastoupení na úřadech. Při využití našich účetních služeb klientům odpadá nutnost hlídání termínů, dokdy musí být podáno daňové přiznání a měsíční přehledy na okresní správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu.

Při vedení účetnictví kontrolujeme správnost účetních dokladů. Vedení účetnictví zahrnuje mimo jiné vedení účetního deníku a pokladní knihy, které jsou Vám na konci účetního období předány v tištěné podobě spolu s veškerými doklady. Disponuje-li společnost s dlouhodobým hmotným majetkem, zajistíme výpočet odpisů pro jednotlivé roky.

Měsíčně, případně čtvrtletně, zpracujeme přiznání k dani z přidané hodnoty, ročně pak přiznání k dani z příjmu nebo k dani silniční

Účetní software, který používáme, je pravidelně aktualizován podle nejnovějších účetních zákonů, standardů a předpisů.

Využít můžete také účetnictví on-line, to znamená, že máte možnost kdykoliv nahlédnout do Vašeho účetnictví. Abyste mohli kdykoliv sledovat Vaše pohledávky, závazky, náklady, výnosy, cash-flow apod., potřebujete připojení k internetu, o zbytek se postaráme my. Účetnictví on-line nabízí více možností využití, nejčastěji je využívána on-line fakturace. To znamená, že Vámi vystavený doklad bude nahrán u nás na serveru a my ho nebudeme muset účtovat a dojde tím ke snížení nákladů za účetní služby.

Kontakt
telefon+420 737 046 725
e-mailaccont@post.cz


Proč si vybrat Accont?

S námi odpadá hlídání termínů odevzdání dokumentů na příslušné úřady

Účetní novinky sledujeme za Vás

Zastoupíme Vás na úřadech

Nezříkáme se zodpovědnosti za naši práci

Vždy je naším cílem optimalizovat Vaše daňové odvody

Poskytneme Vám poradenství

Partnerské weby